1898
15 Νοεμβρίου, 2018
1900
15 Νοεμβρίου, 2018

1899

Η νέα κυριότητα των βραχωδών υψωμάτων

 
Το καθεστώς των λατομείων αλλάζει οριστικά με τον νόμο 2646/1899 «Περί αρχαιοτήτων», σύμφωνα με τον οποίο η κυριότητα των βραχωδών υψωμάτων με τα αρχαία οικοδομήματα και λαξεύματα περιέρχεται οριστικά στο δημόσιο, ενώ σε ακτίνα 300 μέτρων από τις αρχαιότητες απαγορεύεται η λατόμηση και η λειτουργία ασβεστοκαμίνων. Παρά την απαγόρευση, λατομεία εξακολουθούν να λειτουργούν στην περιοχή των Δυτικών Λόφων. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία καταγγέλλει επώνυμα λατόμους και οικοπεδοφάγους επιτυγχάνοντας το σταδιακό κλείσιμο όσων λατομείων είχαν απομείνει. Το 1923 απαγορεύεται η λατόμηση στον βράχο Χαβάρας των Πετραλώνων και σε όλο τον βραχώδη σχηματισμό νοτιοδυτικά του Λόφου της Πνύκας μέχρι το ρέμα της αρχαίας Κοίλης.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Μπίρης 1966, 70-72· Δακουρά-Βογιατζόγλου 2013, 204.

 

 

Graffiti στα αρχαία βράχια γύρω από το λεγόμενο Επτάθρονον. Η λέξη «ΔΗΜΟΣΙΟΝ» κατακυρώνει τη νέα κυριότητα των βράχων και αποτρέπει την παράνομη δράση των λατόμων.
(Πηγή: ΦΕΚ A 158/1899 & Νicholson Museum, curator William J. Woodhouse, Greece, NM2007.59.10)