1899
15 Νοεμβρίου, 2018
Ο ασύρματος τηλέγραφος με την ψηλή κεραία του δεσπόζει στο τοπίο (Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN).
Αρχές 20ού αιώνα
15 Νοεμβρίου, 2018

1900

Η σταδιακή δενδροφύτευση των Λόφων

 
Η Φιλοδασική Ένωσις ιδρύεται το 1899 και αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας το σημαντικό έργο της αναδάσωσης στο λεκανοπέδιο των Αθηνών. Το έργο της γενικεύεται με την ψήφιση του νόμου 2740/1900. Έτσι, μετά την απόφαση για διακοπή της λειτουργίας των λατομείων αρχίζει η δενδροφύτευση των Λόφων των Μουσών, των Νυμφών και της Πνύκας με σποραδικά κυπαρίσσια και πολλά πεύκα.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Μπίρης 1966, 271-273· Δακουρά-Βογιατζόγλου 2013, 204.

 

 

Ο Λόφος και το μνημείο του Φιλοπάππου σε φωτογραφικές λήψεις από τον βράχο της Ακρόπολης. Η σύγχρονη φωτογραφία συγκριτικά με αυτήν του 1905 φανερώνει τη τεράστια αλλαγή που επήλθε στον Λόφο μετά τη δενδροφύτευσή του, κατά τη περίοδο του Μεσοπολέμου.
(Πηγή: Δίπυλον)