Εκτεταμένα λαξεύματα στη δυτική πλαγιά του λόφου των Νυμφών, προτού λατομηθούν (Universität Heidelberg).
1878
15 Νοεμβρίου, 2018
1899
15 Νοεμβρίου, 2018

1898

Ανασκαφές στην κορυφή του Λόφου των Μουσών και δίπλα στο Αστεροσκοπείο

 
Η κορυφή του Λόφου των Μουσών ανασκάπτεται υπό την εποπτεία του Ανδρέα Σκιά με σκοπό την ανεύρεση των αρχιτεκτονικών μελών του μνημείου του Φιλοπάππου και την εξακρίβωση του σχεδίου του. Κατά τη διάνοιξη οδού για τη μεταφορά λίθων από λατομείο της περιοχής, έρχεται στο φως τετράγωνος πύργος μεγάλων διαστάσεων του Μακεδονικού Φρουρίου. Ανασκαφή κοντά στο Αστεροσκοπείο υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Σωτηριάδη αποκαλύπτει την ίδια χρονιά πολυάριθμες καύσεις, αλλά και αγωγούς από παλαιότερη κατοίκηση, πήλινες μήτρες και δεκατρείς ενεπίγραφους επιτύμβιους κιονίσκους.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Σκιάς 1898, 70-71· Τραυλός 1960, 80, 122.

 

 

Σχέδιο του τετράγωνου οχυρωματικού πύργου που ήρθε στο φως σε ανασκαφή του 1898, στον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ο πύργος αποτελούσε τμήμα του Μακεδονικού Φρουρίου που χτίστηκε το 294 π.Χ. επί Δημητρίου Πολιορκητή.
(Πηγή: Σκιάς 1898, πίν. 1)