1860-1861
15 Νοεμβρίου, 2018
1898
15 Νοεμβρίου, 2018

1878

Εκτεταμένα λαξεύματα στη δυτική πλαγιά του λόφου των Νυμφών, προτού λατομηθούν (Universität Heidelberg).

Η πρώτη συστηματική απόπειρα χαρτογράφησης των αρχαιοτήτων

 
Το 1878 ο αρχαιολόγος και ιστορικός Ernst Curtius και ο χαρτογράφος και τοπογράφος Johann August Kaupert προχωρούν σε συστηματική χαρτογράφηση των αρχαιοτήτων στην περιοχή των Δυτικών Λόφων. Όπως σημειώνεται στις επεξηγήσεις που συνοδεύουν το έργο Atlas von Athen (Άτλας των Αθηνών), «αυτά τα ίχνη της αρχαίας ζωής εξαφανίζονται χρόνο με το χρόνο ως απόρροια της απερίσκεπτης εκμετάλλευσης των Λόφων των Αθηνών οι οποίοι λεηλατούνται ακατάπαυστα από τα λατομεία και δυναμιτίζονται, με αποτέλεσμα να συντρίβονται σε σωρούς ερειπίων».
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Curtius και Kaupert 1878· Κορρές 2008.

 

 

Τα ίχνη του αρχαίου οικισμού στον Λόφο των Νυμφών όπως απεικονίστηκαν στο Atlas von Athen.
(Πηγή: Curtius και Kaupert 1878, Bl. VI)