1837
2 Αυγούστου, 2018
Σκαρίφημα του Émile Burnouf με κάτοψη των λαξευμάτων από τον πρόβολο της Αγίας Μαρίνας.
1849
15 Νοεμβρίου, 2018

1842-1846

Ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών και ανασκαφές πίσω από την Πνύκα

 
Το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα κατασκευάζεται σε σχέδια του Δανού αρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάνσεν, έπειτα από δωρεά του βαρόνου Γεωργίου Σίνα, προξένου της Ελλάδας στην Βιέννη. Η επιλογή της χωροθέτησής του στον Λόφο των Νυμφών —αντί της αρχικής πρότασης για την κορυφή του λόφου του Λυκαβηττού— ίσως σχετίζεται με αρχαίες μαρτυρίες που αναφέρουν ότι κατά τον 5ο αι. π.Χ. ο Αθηναίος αστρονόμος Μέτων έκανε τις παρατηρήσεις του από τη θέση αυτή. Τη χρονιά της ανέγερσης του αστεροσκοπείου ανασκάπτεται «ὀπίσω τῆς Πνυκός», πάλι από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, όπως ανακοινώνει ο Γραμματέας της Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, «σπήλαιον κεκονιαμένον καὶ φέρον ἴχνη βαφῆς κυανῆς».
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Ραγκαβής 1842-1843, 174· Μπίρης 1966, 130-131· Πετράκος 1987, 29· Ζερεφός κ.ά 2013, 32-34.
 
 

Η πρόσοψη του Αστεροσκοπείου των Αθηνών, με την Ακρόπολη στο βάθος αριστερά και το μνημείο του Φιλοπάππου στα δεξιά. Ακουαρέλα του Θεόφιλου Χάνσεν (1842).
(Πηγή: Royal Danish Library – Danish National Art Library, Collection: Architectural Drawings, Hansen, Theophilus, Inv. No. 16915)