1834
2 Αυγούστου, 2018
1842-1846
14 Σεπτεμβρίου, 2018

1837

Οι εγκαταστάσεις των πρώτων σφαγείων

 
Σε απόμερη περιοχή βόρεια του Αστεροσκοπείου εγκαθίσταται το πρώτο υποτυπώδες σφαγείο επί δημαρχίας Δημητρίου Καλλιφρονά (1837, 1840-1841). Στην πραγματεία του για τους Δυτικούς Λόφους ο Γάλλος Émile Burnouf αναφέρει δύο σφαγεία το 1849: το μικρό, βορειοδυτικά του Αστεροσκοπείου και το μεγάλο, στη βόρεια πλευρά του αρχαίου βαράθρου. Εκείνα τα χρόνια «ἡ σφαγὴ τῶν ζώων ἐγίνετο εἰς τὰ πεζοδρόμια πρὸ τῶν κρεοπωλείων ἤ ὅπου ἀλλοῦ ἤθελον οἱ κρεοπῶλαι», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Κώστας Μπίρης. Το 1856, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Γαλάτης προσπαθεί να εξαλείψει το πρόβλημα κατασκευάζοντας σφαγείο στην κοίτη του Ιλισσού, νότια του Φιλοπάππου. Εκεί, τα σφαγεία θα παραμείνουν περίπου έως το 1916, οπότε και μεταφέρονται στον Ταύρο επί δημαρχίας Εμμανουήλ Μπενάκη.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Burnouf 1856, 64-88· Μπίρης 1966, 88.
 
 

Είσοδος των σφαγείων στον Ταύρο. Η ανέγερση των σφαγείων στην περιοχή υπήρξε τόσο σημαντική, ώστε ο οικισμός που δημιουργήθηκε πήρε το όνομα «Νέα Σφαγεία», πριν μετονομαστεί σε «Ταύρος» το 1936.
(Πηγή: Δίπυλον)