1842-1846
14 Σεπτεμβρίου, 2018
1860-1861
15 Νοεμβρίου, 2018

1849

Σκαρίφημα του Émile Burnouf με κάτοψη των λαξευμάτων από τον πρόβολο της Αγίας Μαρίνας.

Ο αρχαιολογικός χάρτης του Émile Burnouf

 
Απεσταλμένος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, ο Émile Burnouf περιγράφει στην πραγματεία του και αποτυπώνει σε συνοδευτικό χάρτη τα αρχαία κατάλοιπα οικιών, οδών, δεξαμενών και τάφων, τα οποία ήταν παντού ορατά προτού ακόμη επεκταθεί η λατόμηση. Δεδομένου ότι ο χάρτης του Burnouf αποτελεί περίτρανη απόδειξη της αρχαιότητας των βράχων, γίνεται σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Παναγιώτη Ευστρατιάδη, Γενικού Εφόρου των Αρχαιοτήτων: με τιτάνιες προσπάθειες αγωνίζεται να πείσει τους ιθύνοντες να καταπολεμήσουν τη λατόμηση ώστε να αποτραπεί η καταστροφή μοναδικών ιστορικών τεκμηρίων για την κατοίκηση των Λόφων στην αρχαιότητα.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Burnouf 1856, 64-88.

 

 

Σκαρίφημα του Émile Burnouf με κάτοψη των λαξευμάτων στον πρόβολο της Αγίας Μαρίνας.
(Πηγή: Université de Lorraine / Direction de la Documentation)