1997-2004
15 Νοεμβρίου, 2018

2008

Οι δυτικοί λόφοι ως ενιαίος οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος

 
Με σκοπό να επιτευχθεί η αισθητική και πολιτιστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης των Αθηνών αποφασίζεται να παραμένει ο χώρος ανοιχτός καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας και η είσοδος σε αυτόν να είναι ελεύθερη και χωρίς εισιτήριο. Σε ενημερωτικές πινακίδες καθορίζονται οι είσοδοι, σχεδιάζονται οι διαδρομές μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και επισημαίνονται τα μνημεία που βρίσκονται στους Λόφους.

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Papageorgiou-Venetas 1994, 147-154.

 

Σχέδιο της κήρυξης των Λόφων Πνύκας, Νυμφών και Μουσών (Φιλοπάππου) ως οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου από το Υπουργείο Πολιτισμού.
(Πηγή: ΦΕΚ 154/ΑΑΠ/22-4-2008)