1967
15 Νοεμβρίου, 2018
2008
15 Νοεμβρίου, 2018

1997-2004

Η ένταξη των λόφων στα έργα Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων

 
Κατεδαφίζεται το «Θέατρο Μπαστιά» και πραγματοποιούνται εργασίες ανάδειξης του αρχαιολογικού τοπίου, όπως η αποκατάσταση της αρχαίας οδού Κοίλης, αλλά και ανασκαφές που οδήγησαν στον εντοπισμό νέων αρχαιοτήτων. Χάρη σε αυτό το σημαντικό έργο δημιουργείται ένα μεγάλο «ανοιχτό» μουσείο· μία διαδρομή κατάλληλα διαμορφωμένη για περίπατο ενώνει σήμερα τις οδούς Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αποστόλου Παύλου και Ερμού, και φτάνει μέχρι την πλατεία Κεραμεικού. Ο «Μεγάλος Περίπατος» είναι «κτήμα εσαεί» για την πόλη.

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Παπαγεωργίου-Βενετάς 2004, 109-179.

 

Ο λεγόμενος Μεγαλος Περίπατος, όπως τον οραματίστηκε η ομάδα μελέτης της εταιρείας Πλειάς: Η οδός Αποστόλου Παύλου. Αριστερά, η κοιλάδα της Μελίτης. Δεξιά, η αναδασωμένη ανατολική κλιτύς της Πνύκας. Προοπτικό σκαρίφημα του Πέτρου Ζερβού (2000).
(Πηγή: Ιστότοπος της Πλειάς ΕΠΕ. Μελετητική ομάδα: Δημήτρης Διαμαντόπουλος – Ορέστης Βιγγόπουλος – Κατερίνα Γκιουλέκα, Αναστάσιος Ζέρβας, Κλαίρη Παλυβού)