1953-1954
15 Νοεμβρίου, 2018
1954-1957
15 Νοεμβρίου, 2018

1954

Παράνομη λατόμηση στη θέση «Σκαλάκια»

 
Τα αρχαία λαξεύματα νότια της αρχαίας οδού Κοίλης λατομούνται εντατικά τουλάχιστον μεταξύ 1938 και 1944, έτος λήψης της εικονιζόμενης αεροφωτογραφίας. Το λατομείο ανήκει στην οικογένεια Κωνσταντέλλου και επαναλειτουργεί το 1954, για ένα χρόνο. Το βαθύ κοίλωμα που αφήνει η λατόμηση χαρακτηρίζεται αμέσως ως αρχαιολογικός χώρος· σήμερα έχει καλυφθεί με χώματα και αραιή βλάστηση.

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Δακουρά-Βογιατζόγλου 2013, 204.

 

Αεροφωτογραφία του 1944, στην οποία επισημαίνεται το λατομείο Κωνσταντέλλου και η θέση «Σκαλάκια».
(Πηγή: BSA Aerial Photographs, frame No.U37/3275-3285 & Nicholson Museum, curator: William J., Woodhouse, Greece, NM2007.123.12)