1927
15 Νοεμβρίου, 2018
1939
15 Νοεμβρίου, 2018

1932-1937

Η ανασκαφή του Διατειχίσματος από τους Αμερικανούς

 
Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών διενεργεί ανασκαφές σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία μεταξύ των ετών 1932-1934. Την περίοδο 1936-1937 αποκαθίσταται το συνολικό μήκος του Διατειχίσματος 850 μέτρων σε τουλάχιστον 70 ανασκαφικές τομές.

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Thompson 1936, 151-200· Thompson και Scranton 1943, 269-383.

 

Πύργος ημικυκλικής διατομής των αρχών του 2ου αιώνα π.Χ. που ενίσχυσε το Διατείχισμα στον Λόφο της Πνύκας. Ήρθε στο φως το 1943, μετά από ανασκαφή που διενήργησε η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών.
(Πηγή: American School of Classical Studies at Athens, Archives, Archaeological Photographic Collection, AP 0525)