1924
15 Νοεμβρίου, 2018
1932-1937
15 Νοεμβρίου, 2018

1927

Η ανέγερση νέου ναού της Αγίας Μαρίνας κάτω από το Αστεροσκοπείο

 
Το άλλοτε μεσαιωνικό σπηλαιώδες εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας εντάσσεται στο σχέδιο ανοικοδόμησης ενός νεώτερου και κατά πολύ μεγαλύτερου ομώνυμου ναού, σε σχέδια του Αχιλλέα Γεωργιάδη.

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Μπίρης 1966, 394· Lalonde 2005, 92-93.

 

Μέσα στη σημερινή πυκνή βλάστηση του Λόφου των Νυμφών ξεχωρίζει ο σύγχρονος ναός της Αγίας Μαρίνας· πίσω της το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
(Πηγή: Reader.gr)