1826-1827
2 Αυγούστου, 2018
1834
2 Αυγούστου, 2018

1831

Η διενέργεια των πρώτων αρχαιολογικών ερευνών από τον Πιττάκη

Κατά καιρούς από το 1831 και εξής ο αρχαιολόγος Κυριακός Πιττάκης υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας διεξάγει έρευνες στην περιοχή της Πνύκας ανακαλύπτοντας πλήθος επιγραφών. Η σημαντικότερη από αυτές είναι ο λίθινος όρος που οριοθετούσε τον δημόσιο χώρο στην περιοχή του Λόφου (IG I3 1092). Χάρη στην ανακάλυψη του Πιττάκη η ταύτιση του Λόφου με το σημείο των συναθροίσεων της Εκκλησίας του Δήμου τεκμηριώνεται και επιγραφικά.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Ραγκαβής 1842-1843, 174· Πιττάκης 1852, 683 αρ. 1134-1137· Πιττάκης 1853, 774 αρ. 1290· Πετράκος 1987, 29· Peppas Delmousou 1996.

 

Η επιγραφή IG I3 1092.
(Πηγή: Kourouniotes και Thompson 1932, 108, εικ. 7)