2 Αυγούστου, 2018

114-116 μ.Χ.

Ανέγερση του μνημείου του Φιλοπάππου   Στην κορυφή του Λόφου των Μουσών δεσπόζει ταφικό μνημείο ύψους περίπου 13 μ. με τη βάση του, που οικοδομήθηκε για να τιμήσει τον μεγάλο ευεργέτη της πόλης των Αθηνών Γάιο Ιούλιο Αντίοχο Επιφανή Φιλόπαππο, […]
2 Αυγούστου, 2018

31 π.Χ.-181 μ.Χ.

Πρώιμη αυτοκρατορική περίοδος: Το υπαίθριο ιερό του Διός Υψίστου   Με εντολή του αυτοκράτορα Αυγούστου (31 π.Χ.-14 μ.Χ.) ο μνημειακός βωμός του Αγοραίου Διός, προστάτη των ρητόρων, μεταφέρεται από την Πνύκα στην Αγορά, μπροστά στο Μητρώο, και διακόπτεται η λειτουργία […]
2 Αυγούστου, 2018

Αρχές 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ.

Οι δυτικές πλαγιές των λόφων εκτός οχυρωματικού περιβόλου   Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής εγκαθιστά φρουρά σε νέο οχυρό στην κορυφή του Λόφου των Μουσών (Φιλοπάππου), το λεγόμενο Μακεδονικό Φρούριο (294 π.Χ.), ενώ την ίδια περίπου εποχή οι Αθηναίοι οικοδομούν κατά […]
2 Αυγούστου, 2018

Τέλη 4ου αι. π.Χ.

Νέα θέση του βήματος της Πνύκας   Ο χώρος της Πνύκας αναδιαμορφώνεται με την κατασκευή μνημειακού ημικυκλικού αναλημματικού τοίχου και οι συνερχόμενοι πολίτες έχουν πλέον στραμμένα τα νώτα τους προς την πόλη. Στον Λόφο ξεκινά η ανέγερση δύο στοών, οι […]
2 Αυγούστου, 2018

5ος-4ος αι. π.Χ.

Κλασική περίοδος: Λαξεύσεις κατοικιών σε υψώματα και πλαγιές   Οι συνοικίες της Κοίλης και της Μελίτης προστατεύονται το 479/8 π.Χ. από το Θεμιστόκλειο τείχος και παρουσιάζουν μεγάλη οικιστική ανάπτυξη κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. Επάνω σε τούτες τις […]
1 Αυγούστου, 2018

700-480 π.Χ.

Αρχαϊκή περίοδος: Πυκνή κατοίκηση, δημόσια κτήρια και ιερά   Στις βραχώδεις εκτάσεις των Λόφων αναπτύσσονται δύο σημαντικοί αρχαίοι δήμοι: της Μελίτης και της Κοίλης. Στο βαθύ κοίλωμα μεταξύ Πνύκας και Λόφου των Μουσών (Φιλοπάππου) διαμορφώνεται η γνωστή από τον Ηρόδοτο […]
1 Αυγούστου, 2018

1050-700 π.Χ.

Γεωμετρική περίοδος: Ίχνη κατοίκησης και πλούσιας ταφικής χρήσης   Στις ανασκαφές της Πνύκας εντοπίστηκαν ελάχιστα θραύσματα αγγείων της γεωμετρικής περιόδου, που υποδεικνύουν όμως την ανθρώπινη παρουσία στους Λόφους σε αυτή την εποχή. Λιγοστά γεωμετρικά ευρήματα εντοπίστηκαν επίσης και σε ανασκαφές […]
1 Αυγούστου, 2018

1550-1100 π.Χ.

Μυκηναϊκή περίοδος: Διάσπαρτα ίχνη κατοίκησης και ταφικής χρήσης   Ένας πλούσιος θαλαμοειδής τάφος (1500-1400 π.Χ.), δυστυχώς συλημένος, ενδεχομένως αποτελούσε τμήμα μεγαλύτερου νεκροταφείου στα ανατολικά του Λόφου των Μουσών (Φιλοπάππου)· περιείχε χρυσά στολίδια και ένα κόσμημα. Οι παλιές θέσεις εξακολουθούν να […]
1 Ιουλίου, 2018

3200-1550 π.Χ.

Πρωτοελλαδική και Μεσοελλαδική περίοδος: Οι πρώτοι κάτοικοι των λόφων   Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας στους Λόφους σημειώνονται ανατολικά του Λόφου των Μουσών (Φιλοπάππου) μεταξύ 3200 και 2000 π.Χ. Στην ίδια περιοχή τεκμηριώνεται για πρώτη φορά και η ύπαρξη ομάδας […]