Το τηλεσκόπιο Δωρίδη και το Αστεροσκοπείο, ίσως στην ίδια θέση όπου ο Αθηναίος αστρονόμος Μέτων έκανε τις παρατηρήσεις του κατά τον 5ο αι. π.Χ. (Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN).
1902
15 Νοεμβρίου, 2018
1916-1917
15 Νοεμβρίου, 2018

1910-1916

Οι ανασκαφές στην Πνύκα

 
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία διενεργεί ανασκαφές υπό τον Κωνσταντίνο Κουρουνιώτη, κατά τις οποίες ερευνάται ο μνημειακός αναλημματικός τοίχος και επιβεβαιώνεται η ταύτιση του χώρου με την αρχαία Πνύκα, τόπο σύγκλησης της Εκκλησίας του Δήμου.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Πετράκος 1987, 111, 117· Calligas 1996, 1-5.

 

Αναλημματικός τοίχος σωζόμενος σε ύψος 9 δόμων, πρωιμότερος του αναλημματικού τοίχου της γ’ φάσης της Πνύκας (1910).
(Πηγή: Κουρουνιώτης 1910, 130, εικ. 2)