1900
15 Νοεμβρίου, 2018
Το τηλεσκόπιο Δωρίδη και το Αστεροσκοπείο, ίσως στην ίδια θέση όπου ο Αθηναίος αστρονόμος Μέτων έκανε τις παρατηρήσεις του κατά τον 5ο αι. π.Χ. (Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN).
1902
15 Νοεμβρίου, 2018

Αρχές 20ού αιώνα

Ο ασύρματος τηλέγραφος με την ψηλή κεραία του δεσπόζει στο τοπίο (Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN).

Η εγκατάσταση του σταθμού ασύρματου τηλέγραφου

 
Νοτιοδυτικά του Αστεροσκοπείου εγκαθίσταται σταθμός ασύρματου τηλέγραφου με κεντρική κεραία 45 μέτρων. Η θέση του κτηρίου ταυτίζεται περίπου στη συμβολή των σημερινών οδών Αντωνιάδου και Αρισταγόρα, όπως σημειώνει ο Μανόλης Κορρές. Αργότερα, το 1923, στο συγκρότημα θα εγκατασταθεί η Σχολή Τηλεγραφητών και Ασυρματιστών της Σχολής Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Κορρές 2017, 200-201.

 

Ο γερμανικός ασύρματος τηλέγραφος στις παρυφές του Λόφου των Νυμφών (μετέπειτα συνοικία Ασυρμάτου), 1917.
(Πηγή: Ministère de la Culture (France) – Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine – Diffusion RMN, APOR129149)