114-116 μ.Χ.
2 Αυγούστου, 2018
4ος-7ος/8ος αι. μ.Χ.
2 Αυγούστου, 2018

2ος-3ος αι. μ.Χ.

Εγκατάσταση Ρωμαίων πολιτών στους Λόφους

 
Το μικρό υπόσκαφο ιερό με το ανάγλυφο του Πανός στα βορειοανατολικά του Λόφου της Πνύκας διαμορφώνεται σε τμήμα συγκροτήματος πολυτελούς κατοικίας· επισκευάζεται διαδοχικά από τον 2ο μέχρι και τον 5ο αι. μ.Χ. και εγκαταλείπεται οριστικά στα χρόνια του Ιουστινιανού. Το συγκρότημα είναι χτισμένο πάνω σε λαξεύματα των κλασικών χρόνων και ήρθε στο φως κατά τη διενέργεια ανασκαφικών τομών στο πλαίσιο του έργου της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Δακουρά-Βογιατζόγλου 2008, 250-254.

Λεπτομέρεια από το εσωτερικό του θαλάμου με το ανάγλυφο Πανός, Μαινάδας(;) και σκύλου. Κάτω, μικρό δωμάτιο του ιερού του Πανός που διασώζει ψηφιδωτό δάπεδο και τοιχογραφία.
(Πηγή: Δακουρά-Βογιατζόγλου 2008, 251, εικ. 5, 6)