1458-1687
2 Αυγούστου, 2018
1826-1827
2 Αυγούστου, 2018

1684-1697

Ενετοτουρκικός Πόλεμος: Πολιορκία του Παρθενώνα από το μέρος των λόφων

 
Σύμφωνα με τις πηγές, το 1687 οι Βενετοί τοποθετούν κανονιοστοιχία από δεκαπέντε τηλεβόλα στον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου), από εννέα στην Πνύκα, πέντε τεράστιους όλμους στον Λόφο του Αρείου Πάγου, και κατευθύνουν τα πυρά τους προς το Κάστρο. Ο Παρθενώνας, το τελειότερο κτίσμα της κλασικής τέχνης, υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές από την έκρηξη.

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Χατζηασλάνη 1996.

Σχεδιαστική αναπαράσταση της ανατίναξης του Παρθενώνα, το 1687, από τα κανόνια του Βενετού Μοροζίνι. Σχέδιο με μελάνη, περ. 1700-1770.
(Πηγή: Royal Danish Library – Danish National Art Library, Frederik the Fifth Atlas, Bd. 46, Tvl. 39)