Η Αγία Μαρίνα επισκευασμένη μετά την Επανάσταση (Royal Danish Library - Danish National Art Library).
10ος-12ος αι. μ.Χ.
2 Αυγούστου, 2018
1684-1697
2 Αυγούστου, 2018

1458-1687

Μεταβυζαντινή περίοδος: Οι λαϊκές δοξασίες γύρω από σπηλιές και υπόσκαφους χώρους των λόφων

 
Σε αυτό το γυμνό από βλάστηση τοπίο, τα φυσικά σπήλαια και τα αρχαία βραχώδη λαξεύματα εμπνέουν προφορικές αφηγήσεις που συγχέουν την ιστορία με το θρύλο, ενώ διαμορφώνονται δεισιδαιμονίες και προλήψεις. Σύμφωνα με τη μεσαιωνική παράδοση, η σπηλιά των «Κακών Αδελφάδων», κοντά στο αρχαίο Βάραθρο, ήταν στοιχειωμένη από τις αδελφές «Πανώλη», «Χολέρα» και «Ευλογιά».

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Dodwell 1819, 396· Καμπούρογλου 1922, 26-27· Δακουρά-Βογιατζόγλου 2009.

Πάνω: Απεικονίζεται ο βράχος της «Κακιάς Πεθεράς» στον Λόφο των Νυμφών, που σύμφωνα με τον μύθο ήταν η κατοικία των «Μοιρών» και των «Καλοκυράδων».
Κάτω: Η σπηλιά των «Κακών Αδελφάδων». Φωτογραφίες Όλγας Δακουρά-Βογιατζόγλου.
(Πηγή: Δακουρά-Βογιατζόγλου 2009, 10-11)