31 π.Χ.-181 μ.Χ.
2 Αυγούστου, 2018
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2 Αυγούστου, 2018

114-116 μ.Χ.

Ανέγερση του μνημείου του Φιλοπάππου

 
Στην κορυφή του Λόφου των Μουσών δεσπόζει ταφικό μνημείο ύψους περίπου 13 μ. με τη βάση του, που οικοδομήθηκε για να τιμήσει τον μεγάλο ευεργέτη της πόλης των Αθηνών Γάιο Ιούλιο Αντίοχο Επιφανή Φιλόπαππο, πρίγκιπα της Κομμαγηνής (περιοχή σημερινής Συρίας). Αρχιτεκτονικά μέλη από την ανωδομή του μνημείου πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του μιναρέ στο τζαμί του Παρθενώνα.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Santangelo 1947, 153-253· Τραυλός 1960, 122-123.
 

Το μνημείο του Φιλοπάππου, τόπος “προσκυνήματος” για τους επισκέπτες της Αθήνας. Φωτογραφία του 1917.
(Πηγή: Ministère de la Culture (France) – Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine – Diffusion RMN, APOR094226)