5ος-4ος αι. π.Χ.
2 Αυγούστου, 2018
Αρχές 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ.
2 Αυγούστου, 2018

Τέλη 4ου αι. π.Χ.

Νέα θέση του βήματος της Πνύκας

 
Ο χώρος της Πνύκας αναδιαμορφώνεται με την κατασκευή μνημειακού ημικυκλικού αναλημματικού τοίχου και οι συνερχόμενοι πολίτες έχουν πλέον στραμμένα τα νώτα τους προς την πόλη. Στον Λόφο ξεκινά η ανέγερση δύο στοών, οι οποίες θα πλαισίωναν την περιοχή στα νότια της Εκκλησίας του Δήμου. Η κατασκευή τους φαίνεται πως έμεινε ημιτελής, ενώ λίγο αργότερα η συνέλευση των Αθηναίων μεταφέρεται στο Θέατρο του Διονύσου.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Kourouniotis και Thompson 1932, 90-217· Travlos 1971, 466-476.
 

Επάνω: Θέα από την Πνύκα προς τον Πειραιά. Σχέδιο του Βρετανού αρχιτέκτονα και αρχαιολόγου Charles Cockerell στη σειρά “The antiquities of Athens”, τόμ. 5 (1830).
(Πηγή: Ελληνική Βιβλιοθήκη, Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, από την ιστοσελίδα www.travelogues.gr του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη).
Κάτω: Σχεδιαστική αποκατάσταση της Πνύκας κατά την γ’ φάση λειτουργίας της, γύρω στο 330 π.Χ. Οι ανασκαφές στον χώρο της Πνύκας πραγματοποιήθηκαν από τους H. A. Thompson και R. L. Scranton, σε συνεργασία με τον Κ. Κουρουνιώτη, το 1930-37.
(Πηγή: Thompson και Scranton, 1943, 290)