3200-1550 π.Χ.
1 Ιουλίου, 2018
1050-700 π.Χ.
1 Αυγούστου, 2018

1550-1100 π.Χ.

Μυκηναϊκή περίοδος: Διάσπαρτα ίχνη κατοίκησης και ταφικής χρήσης

 

Ένας πλούσιος θαλαμοειδής τάφος (1500-1400 π.Χ.), δυστυχώς συλημένος, ενδεχομένως αποτελούσε τμήμα μεγαλύτερου νεκροταφείου στα ανατολικά του Λόφου των Μουσών (Φιλοπάππου)· περιείχε χρυσά στολίδια και ένα κόσμημα. Οι παλιές θέσεις εξακολουθούν να κατοικούνται και αργότερα (1400-1100 π.Χ.), όταν ένα νέο νεκροταφείο σχηματίζεται δυτικά της Ακρόπολης στους πρόποδες του Λόφου των Νυμφών, και ένα άλλο στα νότια του Λόφου των Μουσών (Φιλοπάππου), δίπλα σε μια στροφή του Ιλισσού, στο τέρμα της σημερινής οδού Δημητρακοπούλου.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Immerwahr 1971, 98, 178-181· Παντελίδου 1975, 45-141· Mountjoy 1995, 14-15, 17, 32-36, 46, 61· Παντελίδου-Γκόφα 1996.
 

Κάτοψη μυκηναϊκού θαλαμοειδούς τάφου και ευρήματα του Μυκηναϊκού νεκροταφείου στη βορειοανατολική πλαγιά του λόφου των Νυμφών.
(Πηγή: Immerwahr 1971, πίν. 37-38, 82)